Víte, co nosíte?

Ovčí vlna je nejstarší textilní vlákno získané ze zvířat. Existuje asi 200 různých plemen ovcí produkujících vlnu. K výrobě ponožek Sukkamestarit je použitá pouze ekologická a odpovědně zpracovaná merino vlna s certifikací Nativa™ . 

Společnost Sukkamestarit, sídlící poblíž finského Tampere, je první výrobnou ponožek v Evropě, která získala certifikaci v programu odpovědnosti a sledovatelnosti merino vlny Nativa™.  Merino vlna pro ponožky Sukkamestarit pochází z farmy La Magdalena, Salto v Uruguayi.

Certifikace Nativa™ zaručuje kontrolu každého účastníka zpracovatelského řetězce, vlna je sledována od ovčí farmy až po konečný produkt. Všichni zpracovatelé jsou zavázáni k dodržování náročného protokolu Nativa™. Dobré hospodaření se zvířaty a půdou je klíčem k vysoce kvalitní vlně a jádrem kvalitního dodavatelského řetězce. Mulesing free chov je samozřejmou podmínkou. Standard Nativa™ definuje povinnosti všech pracovníků odpovědných za zvířata i postupy nezbytné k zajištění řádné péče o fyzické zdraví a potřeby zvířat. 

Následující oblasti podléhají kontrole Nativa™:

Zacházení se zvířaty

  • ovce žijí volně ve svých přirozených podmínkách
  • přístup k dostatku výživné potravy, vodě a stínu
  • bezbolestné a nestresující ošetřovací metody

Ohleduplnost k přírodě

Úspora pitné vody a respektování životního prostředí jsou v Nativa™ klíčové hodnoty. K úspoře pitné vody dochází v každé části dodavatelského řetězce.

  • k čerpání pitné vody pro ovce je využívána solární nebo větrná energie
  • k praní vlny se používají  biologicky odbouratelná mýdla a vyčištěná dešťová voda, takže voda může být navrácena do přírody
  • všechen odpad ze zpracování vlny je 100% recyklován

Ohleduplnost k lidem

Nativa™ zaručuje dobré pracovní podmínky a práva každému zaměstnanci:

  • zaměstnanci mají bezplatnou zdravotní péči
  • právo na odbory
  • pracovní dobu a dovolenou lze regulovat
  • zaměstnanci na farmách mimo platu dostávají možnost stravy a ubytování na farmě, 2x ročně pracovní oblečení, pro děti možnost dopravy do školy

Jen díky rostoucímu zájmu spotřebitelů mohou vznikat podobné organizace jako Nativa™, které kontrolují celý dodavatelský řetězec od farmáře do cílové země a snaží se ho pro zákazníka zprůhlednit a zajistit dodržování ohleduplných podmínek pro lidi, zvířata i přírodu. Nese to totiž s sebou ve výsledku vyšší koncovou cenu pro zákazníka, a jen když bude ochoten ji zaplatit, může tento systém dále fungovat a rozšiřovat se.

Děkujeme, že nakupujete udržitelně!